Praktijk voor lichaamsgerichte therapie
en traumaverwerking

NARM®

(Neuro Affective Relational Model)


Het Neuro Affectieve Relationele Model is ontwikkeld door Dr Laurence Heller.

NARM® is specifiek gericht op het werken met relationeel-, hechtings- en ontwikkelingstrauma.


Overlevingsstrategieën

Vanaf het moment van de conceptie komt het kind terecht in een bepaalde omgeving en vormt het zich een beeld van de wereld en in hoeverre het de wereld als een veilige plek ervaart.

Het kind heeft de ouder nodig om te kunnen overleven en zal er alles aan doen om de verbinding met de ouder in stand te houden. Wanneer de omgeving onvoldoende afgestemd is op de behoeften van het kind, ontwikkelt het kind overlevingsstrategieën om tegemoet te komen aan de behoefte van de ouder. Door je eigen behoeften op te offeren, kun je als kind de situatie overleven.

Deze overlevingsstrategieën waren de beste oplossing die je als kind ter beschikking had – en: ze hebben je veel opgeleverd toen je ouder werd, omdat zij bepaalde kwaliteiten van jou tot uitdrukking hebben gebracht! Ze kunnen je later echter ook in de weg gaan staan.

Als volwassene kun je aanlopen tegen vage angsten, het gevoel het nooit goed te kunnen doen, een eeuwig gevoel van ‘tekort’ ervaren, niet kunnen vertrouwen, depressie, (onderdrukte) boosheid etc. 

Dan is het behulpzaam om uit te vinden hoe je je als kind hebt moeten aanpassen, welke positieve aspecten dat voor je volwassen leven heeft gehad, waar het je heeft belemmerd – en welke keuzes je nu zou willen maken.


Hoe werkt het

Met NARM® werken we vanuit de interactie in het hier en nu. We gaan vanuit jouw volwassen perspectief onderzoeken wat jouw verlangen is en wat er in de weg staat om dat te ervaren.

Je verlangen en de belemmering zetten wij naast elkaar en staan stil bij hoe je lichaam hierop reageert. Door te doorvoelen hoe je in je huidige relaties reageert vanuit je oude strategieën én hoe je je zou voelen als je je verlangen kon leven, kun je nieuwe, vrijere, meer eigen manieren vinden om je te verbinden - met jezelf, de wereld, het leven en anderen.